Thông tin chuyển khoản

1. Nguyễn Minh Trí

STK: 5311 0000 424114

Ngân hàng đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh Quảng Bình.

Top Bottom