Có gì mới?

[Share] Valorant VNG

gtdcomputer

Thành viên
Tham gia ngày
31/08/2015
Bài viết
91
Country flag
túc la sẻvẻ up xong ma cilent vẵn chưa up đó anh
Cái đó mình có nói ở trên rồi mà. Bác ấy có làm cái update data, nhưng đôi khi nó hông hoạt động. Nên chạy bằng tay kiểu:
 • Chạy update trên máy chủ
 • Đăng xuất launcher, thoát hoàn toàn
 • Chạy file Change Update Data đợi nó báo OK, lúc này trong thư mục Config sẽ có 3 thư mục, tương ứng với 3 tập tin RAR SFX ở dưới.
 • Mở từng fileSFX bằng Winrar, ném thư mục tương ứng vào

Bây giờ mình làm file BAT để update file RAR (bước cuối). AE thích thì tham khảo:
Mã:
@echo off
set cur=%cd%\Config
echo %cur%

mkdir "%cur%\Backup"

del "%cur%\Backup\Config Vanguard.exe"
move "%cur%\Config Vanguard.exe" "%cur%\Backup\Config Vanguard.exe"

echo ;The comment below contains SFX script commands>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo/>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo Path=%%LocalAppData%%>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo Silent=^1>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo Overwrite=^1>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"

"%ProgramFiles%\WinRAR\Rar.exe" a -c -cfg- -ep1 -idq -m5 -mdg -r -s -sfx -y "-z%TEMP%\SfxOptions.txt" "%cur%\Config Vanguard.exe" "%cur%\SettingValorant\*"
del "%TEMP%\SfxOptions.txt"

del "%cur%\Backup\Riot Game Local.exe"
move "%cur%\Riot Game Local.exe" "%cur%\Backup\Riot Game Local.exe"

echo ;The comment below contains SFX script commands>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo/>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo Path=C:\ProgramData>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo Silent=^1>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo Overwrite=^1>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"

"%ProgramFiles%\WinRAR\Rar.exe" a -c -cfg- -ep1 -idq -m5 -mdg -r -s -sfx -y "-z%TEMP%\SfxOptions2.txt" "%cur%\Riot Game Local.exe" "%cur%\ProgramData\*"
del "%TEMP%\SfxOptions2.txt"

del "%cur%\Backup\Riot Games Config.exe"
move "%cur%\Riot Games Config.exe" "%cur%\Backup\Riot Games Config.exe"

echo ;The comment below contains SFX script commands>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo/>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo Path=%%LocalAppData%%>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo Silent=^1>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo Overwrite=^1>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"

"%ProgramFiles%\WinRAR\Rar.exe" a -c -cfg- -ep1 -idq -m5 -mdg -r -s -sfx -y "-z%TEMP%\SfxOptions3.txt" "%cur%\Riot Games Config.exe" "%cur%\AppDataLocal\*"
del "%TEMP%\SfxOptions3.txt"
 

dycgytys

Thành viên
Tham gia ngày
04/11/2015
Bài viết
62
Country flag
Cái đó mình có nói ở trên rồi mà. Bác ấy có làm cái update data, nhưng đôi khi nó hông hoạt động. Nên chạy bằng tay kiểu:
 • Chạy update trên máy chủ
 • Đăng xuất launcher, thoát hoàn toàn
 • Chạy file Change Update Data đợi nó báo OK, lúc này trong thư mục Config sẽ có 3 thư mục, tương ứng với 3 tập tin RAR SFX ở dưới.
 • Mở từng fileSFX bằng Winrar, ném thư mục tương ứng vào

Bây giờ mình làm file BAT để update file RAR (bước cuối). AE thích thì tham khảo:
Mã:
@echo off
set cur=%cd%\Config
echo %cur%

mkdir "%cur%\Backup"

del "%cur%\Backup\Config Vanguard.exe"
move "%cur%\Config Vanguard.exe" "%cur%\Backup\Config Vanguard.exe"

echo ;The comment below contains SFX script commands>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo/>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo Path=%%LocalAppData%%>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo Silent=^1>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo Overwrite=^1>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"

"%ProgramFiles%\WinRAR\Rar.exe" a -c -cfg- -ep1 -idq -m5 -mdg -r -s -sfx -y "-z%TEMP%\SfxOptions.txt" "%cur%\Config Vanguard.exe" "%cur%\SettingValorant\*"
del "%TEMP%\SfxOptions.txt"

del "%cur%\Backup\Riot Game Local.exe"
move "%cur%\Riot Game Local.exe" "%cur%\Backup\Riot Game Local.exe"

echo ;The comment below contains SFX script commands>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo/>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo Path=C:\ProgramData>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo Silent=^1>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo Overwrite=^1>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"

"%ProgramFiles%\WinRAR\Rar.exe" a -c -cfg- -ep1 -idq -m5 -mdg -r -s -sfx -y "-z%TEMP%\SfxOptions2.txt" "%cur%\Riot Game Local.exe" "%cur%\ProgramData\*"
del "%TEMP%\SfxOptions2.txt"

del "%cur%\Backup\Riot Games Config.exe"
move "%cur%\Riot Games Config.exe" "%cur%\Backup\Riot Games Config.exe"

echo ;The comment below contains SFX script commands>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo/>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo Path=%%LocalAppData%%>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo Silent=^1>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo Overwrite=^1>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"

"%ProgramFiles%\WinRAR\Rar.exe" a -c -cfg- -ep1 -idq -m5 -mdg -r -s -sfx -y "-z%TEMP%\SfxOptions3.txt" "%cur%\Riot Games Config.exe" "%cur%\AppDataLocal\*"
del "%TEMP%\SfxOptions3.txt"
 

dycgytys

Thành viên
Tham gia ngày
04/11/2015
Bài viết
62
Country flag
hóng bác toản cập nhật
Cái đó mình có nói ở trên rồi mà. Bác ấy có làm cái update data, nhưng đôi khi nó hông hoạt động. Nên chạy bằng tay kiểu:
 • Chạy update trên máy chủ
 • Đăng xuất launcher, thoát hoàn toàn
 • Chạy file Change Update Data đợi nó báo OK, lúc này trong thư mục Config sẽ có 3 thư mục, tương ứng với 3 tập tin RAR SFX ở dưới.
 • Mở từng fileSFX bằng Winrar, ném thư mục tương ứng vào

Bây giờ mình làm file BAT để update file RAR (bước cuối). AE thích thì tham khảo:
Mã:
@echo off
set cur=%cd%\Config
echo %cur%

mkdir "%cur%\Backup"

del "%cur%\Backup\Config Vanguard.exe"
move "%cur%\Config Vanguard.exe" "%cur%\Backup\Config Vanguard.exe"

echo ;The comment below contains SFX script commands>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo/>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo Path=%%LocalAppData%%>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo Silent=^1>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"
echo Overwrite=^1>>"%TEMP%\SfxOptions.txt"

"%ProgramFiles%\WinRAR\Rar.exe" a -c -cfg- -ep1 -idq -m5 -mdg -r -s -sfx -y "-z%TEMP%\SfxOptions.txt" "%cur%\Config Vanguard.exe" "%cur%\SettingValorant\*"
del "%TEMP%\SfxOptions.txt"

del "%cur%\Backup\Riot Game Local.exe"
move "%cur%\Riot Game Local.exe" "%cur%\Backup\Riot Game Local.exe"

echo ;The comment below contains SFX script commands>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo/>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo Path=C:\ProgramData>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo Silent=^1>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"
echo Overwrite=^1>>"%TEMP%\SfxOptions2.txt"

"%ProgramFiles%\WinRAR\Rar.exe" a -c -cfg- -ep1 -idq -m5 -mdg -r -s -sfx -y "-z%TEMP%\SfxOptions2.txt" "%cur%\Riot Game Local.exe" "%cur%\ProgramData\*"
del "%TEMP%\SfxOptions2.txt"

del "%cur%\Backup\Riot Games Config.exe"
move "%cur%\Riot Games Config.exe" "%cur%\Backup\Riot Games Config.exe"

echo ;The comment below contains SFX script commands>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo/>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo Path=%%LocalAppData%%>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo Silent=^1>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"
echo Overwrite=^1>>"%TEMP%\SfxOptions3.txt"

"%ProgramFiles%\WinRAR\Rar.exe" a -c -cfg- -ep1 -idq -m5 -mdg -r -s -sfx -y "-z%TEMP%\SfxOptions3.txt" "%cur%\Riot Games Config.exe" "%cur%\AppDataLocal\*"
del "%TEMP%\SfxOptions3.txt"
fỉe bat tao ra chạy trên server ha ạnh
 

gtdcomputer

Thành viên
Tham gia ngày
31/08/2015
Bài viết
91
Country flag
Đúng rồi để trên server, File bat đó mình để cùng với tập tin Change Update Data, sau khi chạy file Change Update Data thì dùng để vứt mấy cái thư mục trong Config vào file SFX => do mình lười.

Mà giờ mình cũng hông còn dùng file SFX trong config nữa. Hông biết mấy bác sao, chứ mấy cái SFX của mình nó ngày càng phìn to ra. Giờ nó gần 50mb rồi. Mỗi lần client mở VALORANT là nó chạy file SFX trước rồi mới mở Riot Clients, đôi khi cái client ko lên (chắc là vì SFX nó chưa chạy được), xong nó không lên luôn. Nên giờ mình đổi sang file bat rồi dùng lệnh mklink để link folder thừ thư mục Config rồi mới chạy client (Kiểu giống cái launcher của Admin) giờ nó bấm cái là vào ngay vì nó chả cần phải xả nén gì cả :D
 

jery

Thành viên
Tham gia ngày
26/12/2013
Bài viết
65
Country flag
mklink và vẫn phải xài launcher thì nó mới chạy vì nó ghi đè thông tin gì đó
 

gtdcomputer

Thành viên
Tham gia ngày
31/08/2015
Bài viết
91
Country flag
Nó ghi thông tin thư mục chứa game và Riot Clients vào ProgramData, Nếu các máy trạm đều map ổ đĩa game giống nhau, thì đâu có cần. Túm lại là mình test thì nó vẫn chạy bình thường =)).
À mà ổ đĩa chứa game trên máy chủ của mình với máy trạm là giống nhau, cùng là ổ D.
Nếu map kí tự ổ đĩa khác thì ae chép tập tin có thông tin của máy trạm lại, sau đó dùng lệnh xcopy để chép lại mỗi khi update data trên máy chủ, hoặc chép tay cũng được, hình như có mỗi 2 tập tin :D.
 

phamthanhdo

Năng động
Tham gia ngày
08/06/2015
Bài viết
265
Country flag
game này chỗ mình chẳng ai chơi. ko biết chỗ khác như nào, chứ net giờ loanh qoanh vài game ít khách quá
 

soncon_cucuoi9x

Thành viên
Tham gia ngày
09/03/2014
Bài viết
84
Country flag

Attachments

 • received_4933626623427455.jpeg
  received_4933626623427455.jpeg
  83,6 KB · Đã xem: 1
 • received_5292403150795508.jpeg
  received_5292403150795508.jpeg
  81,2 KB · Đã xem: 1
 • received_542971630862722.jpeg
  received_542971630862722.jpeg
  64,7 KB · Đã xem: 1

Top Bottom