Có gì mới?
Resource icon

Loại bỏ chữ "shortcut" khi đưa biểu tượng ra màn hình nền 1.0

Đăng nhập để download
Như tiêu đề, cái dòng chữ này khá khó chịu :D. Đây chỉ là file reg, chạy lên là được.
Tác giả
Minh Trí
Downloads
11
Đã xem
132
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

Share this resource

Top Bottom